Buckaroo Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring informeert u over het beleid dat Buckaroo B.V. en de Stichting Derdengelden Buckaroo (hierna gezamenlijk te noemen 'Buckaroo') hebben ten aanzien van de verzameling, het gebruik en de openbaarmaking van de persoonsgegevens die wij verwerken. Buckaroo (Postbus 8257, 3503 RG Utrecht) is de controller van deze persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens
Wanneer u onze diensten gebruikt, kunnen we de volgende persoonlijke gegevens verwerken in de zin van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming:

  • Persoonlijke informatie - we kunnen u vragen om ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie (dat wil zeggen persoonlijke informatie) te verstrekken:
  • Wanneer u zich bij ons registreert en/ of een abonnement neemt op onze diensten, omvat dit uw naam, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer en e-mailadres.
  • Wanneer u een betaling verricht via Buckaroo, omvat dit uw betaalgegevens, IP-adres, uw internetbrowser en apparaat type, uw naam, in sommige gevallen adresgegevens en e-mailadres.
  • Loggegevens - we kunnen informatie verzamelen die uw browser ons stuurt wanneer u onze website gebruikt (d.w.z. loggegevens). Dit omvat het internetprotocol-adres (IP-adres), het browsertype, de browserversie, websitebezoeken, de duur van het bezoek en de paginaweergaven van uw computer.

Doeleinden en rechtmatigheid van het gebruik van persoonlijke gegevens
Persoonlijke gegevens die op onze website worden verzameld, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

  • Om contact met u op te nemen wanneer u een webformulier op onze website hebt ingediend met betrekking tot onze diensten. We hebben persoonlijke gegevens nodig om de contractuele relatie met betrekking tot de diensten aan te gaan;
  • Om u informatie te sturen waarvan wij denken dat deze interessant voor u is. Als u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich 'afmelden';
  • Om u marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf te sturen. Als u dergelijke informatie niet langer wenst te ontvangen, kunt u zich 'afmelden';
  • We hebben persoonlijke gegevens nodig voor de uitvoering van de contractuele relatie;

  • Om te voldoen aan wet- en regelgeving in Nederland en andere EU-rechtsgebieden, zoals wetgeving tegen het witwassen van geld, waaronder de Nederlandse Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Zonder persoonlijke gegevens kunnen wij niet voldoen aan deze wetten en voorschriften en kunnen u daarom onze Diensten niet aanbieden.
  • Om de website en het netwerkverkeer te beschermen tegen DDoS-aanvallen.

We verwerken uw persoonlijke gegevens alleen voor de bovengenoemde doeleinden en zorgen ervoor dat deze alleen beschikbaar zijn voor mensen die een legitiem belang hebben en die toegang tot die gegevens nodig hebben. 

Openbaarmaking en overdracht van persoonlijke gegevens 
We kunnen diensten van derden gebruiken om een adequate dienstverlening te kunnen verzorgen. Uw persoonlijke gegevens kunnen door Buckaroo worden overgedragen aan gelieerde bedrijven, zoals auditors, juristen en acquiring banken en andere partijen die Buckaroo inschakelt om te voldoen aan wet en regelgeving. We kunnen uw persoonsgegevens ook openbaar maken voor zover dit wettelijk vereist is, bijvoorbeeld in het geval van een verzoek van een toezichthoudende autoriteit. Voor zover de loggegevens worden doorgegeven naar andere landen buiten de Europese Economische Ruimte zijn deze beschermd onder de Modelcontractbepalingen voor doorgifte van persoonsgegevens.


Toegang tot persoonlijke gegevens en klachten 
U mag de persoonlijke gegevens die wij hebben verzameld met betrekking tot u controleren. Als de verzamelde persoonlijke gegevens onjuiste informatie bevatten, kunt u Buckaroo vragen om dergelijke gegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Bovendien kunt u altijd contact opnemen met Buckaroo om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden. U kunt de onderstaande contactgegevens gebruiken voor een dergelijk verzoek. We verwerken geen persoonlijke gegevens via geautomatiseerde besluitvorming en we houden ons ook niet bezig met profilering. Mocht u een klacht hebben over ons gebruik van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u een dergelijke klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van persoonlijke gegevens 
We zullen alle nodige passende organisatorische en technische maatregelen nemen om uw persoonlijke gegevens te beveiligen en om het verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen. 

Retentie 

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de verplichte wettelijke termijn of, indien een dergelijke verplichte termijn niet van toepassing is, niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verlening van onze diensten.

Cookie beleid 
Om ervoor te zorgen dat uw bezoek aan onze website (www.buckaroo.nl, www.buckaroo.bewww.buckaroo.fr, www.buckaroo.eu) soepel, betrouwbaar en zo nuttig mogelijk voor u is, maken wij gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over de soorten cookies die we gebruiken. U kunt cookies beheren via de instellingen van uw browser. U kunt de browser laten weten wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, afzonderlijke cookies verwijdert of alle cookies verwijdert. Houd er rekening mee dat, als u ervoor kiest om Buckaroo-cookies te verwijderen, uw toegang tot sommige functies en gedeelten van onze website mogelijk verslechterd of beperkt is.

Disclaimer
Uw toegang tot en gebruik van onze website is onderworpen aan de voorwaarden van onze Disclaimer. Raadpleeg onze Disclaimer voor meer informatie.

Wijzigingen in privacyverklaring
We behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring van tijd tot tijd bij te werken of te wijzigen. Als we de Privacyverklaring wezenlijk wijzigen, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via het e-mailadres dat u ons hebt verstrekt, of door een opvallende kennisgeving op de Plaza en website te plaatsen. We raden u aan onze website regelmatig te controleren op updates.

Contact
Als u opmerkingen of vragen hebt over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op door een e-mail te sturen (privacy@buckaroo.nl).
 
Utrecht, 7 maart 2022